Monthly Archives: November 2015

 • 0

Va reîncepe cursul „Să studiem Islamul”.

Category : Anunturi

Pe 16 octombrie va reîncepe cursul „Să studiem Islamul” din cadrul Academiei de Studii Islamic

Descriere

Cursul „Să studiem Islamul” din cadrul Academiei de Studii Islamice reprezintă o metodă de educare online. Perioada acestui curs este de nouă luni, respectiv două semestre. Pe parcursul acestora se vor preda 8 materii a câte 15 seminarii fiecare. La sfârșitul fiecărui semestru, va avea loc examinarea online. Absolventul cursului va primi o diplomă de absolvire a cursului “Să studiem Islamul” care va fi recunoscută de centre islamice din România și din Moldova, în special de Liga Islamică si Culturală din România,Centrul Cultural Islamic IslamulAZI, Asociația Musulmanilor din România și Liga Islamică din Moldova.

Cursul se adresează tuturor vorbitorilor de limba română din lume și în special celor din România și Republica Moldova.

 

De ce acest proiect?

– Lipsa unui invățământ islamic pe plan național.

– Nivelul scăzut al educației religioase din cadrul comunității musulmane și mai ales din cadrul celor convertiți al căror număr este în continuă creștere.

– Lipsa de profesori și educatori de religie musulmană în majoritatea orașelor, excepție făcând orașul Constanța.

– Imposibilitatea realizării acestui curs într-un anume loc si timp din cauza distanței și a timpului.

– Dorința mare a celor convertiți la Islam de a propaga adevărul despre Islam.

– Obligativitatea cunoașterii principiilor de bază (citirea Coranului, rugăciunea, postul, crezul etc…) ale Islamului pentru fiecare musulman si musulmană.
Obiectivele proiectului:

– Cunoașterea mai bine a religiei islamice – religia îndurării, echilibrului și a păcii

– Creșterea nivelului de educație islamică în cadrul comunității musulmane

– Formarea si dezvoltarea personalității de musulman a celor convertiți recent

– Integrarea musulmanilor convertiți în cadrul comunității musulmane din România

-Obținerea mulțumirii lui Allah Preaînaltul atât în această viață cât și în viața de apoi prin învățarea religiei Lui.

 

Programul cursului:

Primul semestru

16 Octombrie -31 Ianuarie

Sesiune 1

1 Februarie – 14 Februarie

Al doilea semestru

15 Februarie – 15 Mai

Sesiune 2

16 Mai – 1 Iunie

 

Materii curs:

 1. Recitare Coran în limba arabă
  2. Științele Coranului și rolul acestora în interpretarea Coranului (Tefsir)
  3. Științele Hadisului și rolul acestora în înțelegerea Islamului, respectiv a Coranului
  4. Ritualurile de adorare conform celor 4 şcoli de jurisprudență/ Fikh-ul Ibadat(Rugăciune, Post, Dania, Pelerinajul)
  5 Viața Profetului Muhammed și transpunerea modelului lui în prezent
  6. Regulile și principiile jurisprudenței islamice (Usul El-Fiqh)
  7. Cultură Islamică contemporană
  8. Crezul islamic și efectele acestuia asupra vieții musulmanului (Aqidah)

 

 

Semestrul 1

1) Ritualurile de adorare  – LUNI ORA 21.00

Prof. Dilaver Osman

2) Științele Coranului și rolul acestora în interpretarea Coranului (Tefsir) – MARȚI ora 21.00

Prof. Enghin Cherim

3) Cultură Islamică  – MIERCURI ORA 21.00

Prof. Nerdin Bari

4) Recitarea Coranului – JOI ORA 21.00

Prof. Demirel Gemaledin

 

 

Semestrul 2

1) Viața Profetului

Prof. Dilaver Osman

2) Științele hadisului

Prof. Enghin Cherim

3) Crezul (Aqidah)

Prof. Demirel Gemaledin

4) Regulile și principiile jurisprudenței islamice (Usul El-Fiqh)

Prof. Nerdin Bari

 

 

Profesorii:

Sunt un grup cetățeni români, absolvenți al facultăților de teologie musulmană din diferite tări (Iordania/Turcia/Franța) care au convingerea ca au obligația morală și religioasă să transmită ceea ce au învățat și celor care n-au avut prilejul să studieze Islamul într-o instituție de învățământ.

 

 

Aspectul financiar:

Se percepe de la fiecare cursant o contribuție financiară simbolică de 100 ron (25 euro) care reprezentă de fapt o donație pentru activitățile asociației. Această sumă va fi virată în contul asociației odată cu înscrierea la curs.

 

Parteneri:

Analizarea parteneriatului cu toate organizațiile islamice atât din România cât și din afara ei. În prezent ne bucurăm de sprijinul Ligii Islamice și Culturale din România, Centrului Cultural Islamic Islamul AZI și al Ligii Islamice din Moldova.
Examenele:
Se vor ține online, prin intermediul internetului.

Examenul se va puncta după cum urmează:

– 70 % din notă se va da în urma evaluării online

– 30 %  din notă se va da pentru participarea la cursuri /referate

 

 

Desfășurare:
Detalii cu privire la programă, sintezele cursurilor si datele examenelor le veți putea găsi pe pagina facebook a cursului online. Cursurile se vor desfășura prin intermediul unei platforme online tip „clasă virtuală”.

 

 

Pentru înscriere sau pentru alte informații contactați-ne la:

mail-asociatie

sau

https://www.facebook.com/academiaislamica


 • 0

Obiective

Category : Obiective

Scopul si obiectivele Asociatiei Musulmanilor din Romania

Scopul Asociatiei Musulmanilor din Romania:
“Asociatia are ca scop conservarea, dezvoltarea si promovarea identitatii comunitatii musulmane din România precum si integrarea acestora în viata social-economic-culturala româna.” (baza : art. 6 din statut)
Pentru realizarea acestui scop, Asociatia isi propune urmatoarele obiective :
“1. Organizarea de cursuri, seminarii si alte asemenea pe teme de cultura traditie, obiceiuri, istorie, religie, limbi straine precum si alte domenii de interes actual sau viitor pentru comunitatea musulmana din România.
2. Infiintarea de biblioteci cu sali de studiu pentru liberul acces la informatie al comunitatii musulmane la temele de interes.
3. Editarea de carti, reviste, ziare, lectura, filme documentare sau informative si orice alte feluri de publicatii pe orice suport inclusiv magnetic sau digital.
4. Preocuparea în scopul obtinerii drepturilor de editare, reeditare, multiplicare, traducere vânzare si distribuire a unor materiale de interes pe orice forma de suport.
5. Infiintarea de unitati de educatie si învatamânt scolar si prescolar în sistem privat cu capital propriu sau din sponsorizari, donatii.
6. Organizarea de conferinte, întruniri, tabere, excursii, zile festive, festivaluri inter-culturale, nationale sau internationale, pe aceleasi teme sau alte teme de interes prezente sau viitoare pentru comunitatea musulmana din România.
7. Organizarea de activitati si concursuri cu premii pe temele de interes pentru comunitatea musulmana din România.
8. Acordarea de burse sociale sau de studii, sponsorizari, tinerilor musulmani dotati sau supradotati intelectual sau cu dificultati financiare, din fonduri proprii sau straine.
9. Programe de pregatire ale membrilor activi ai asociatiei sau a membrilor colaboratori în domeniile de interes atât în tara cât si în strainatate în scopul realizarii obiectivelor propuse.
10. Organizarea de programe speciale pentru tinere si doamnele din comunitatea musulmana si integrarea lor în activitatile culturale, religioase sau economico-sociale ale asociatiei în sistem de voluntariat.
11. Stimularea intiativei elevilor si studentilor si implicarii lor în activitati teoretice, practice, creative si ingenioase în scopul dezvoltarii talentelor lor.
12. Stimularea comunitatii musulmane pentru a participa integral la dezvoltarea societatii române si la întarirea relatiilor inter-culturale si inter-religioase.
13. Colaborarea si întrajutorarea cu alte persoane ce nu apartin acestor comunitati dar care sunt direct interesate de cultura, istoria si religia comunitatii musulmane.
14. Infiintarea de unitati de asistenta sociala (case de copii, azile de batrani, resorturi de tratament si de odihna) pentru membrii comunitatii musulmane lipsiti de posibilitati materiale, ori cu venituri mici.
15. Ajutorarea dezinteresata a tuturor categoriilor de persoane din paturile sociale defavorizate încercând sa creeze acestor categorii un trai mai demn, decent si civilizat.
16. Directionarea si redirectionarea de sponsorizari si donatii catre lacasele culturale, stiintifice, de cult ori de alta natura care apartin acestor comunitati cu scopul de a se repara, întretine, extinde sau construi din temelie.
17. Directionarea si redirectionarea de sponsorizari si donatii atât centrelor educationale, sociale sau de alta natura înfiintate de asociatie, persoanelor fizice constatate în nevoi, cât si altor asociatii sau fundatii cu activitati similare.
18. Colaborarea pe toate planurile cu persoane fizice sau juridice, centre culturale sau educationale române sau straine dispuse sa sustina actiunile si programele asociatiei în vederea relizarii obiectivelor propuse, cu respectarea legilor in vigoare.
19. Colectarea de fonduri din donatii, sponsorizari sau orice forma de sustinere economica legala de la persoane fizice sau juridice, române sau straine ce urmeaza a fi folosite in scopul realizarii obiectivelor.
20. Construirea, închirierea sau folosirea cu titlu gratuit a unor spatii locative în vederea realizarii scopului asociatiei.
21. Apararea drepturilor si libertatilor comunitatii musulmane din România în conformitate cu legea româna, legile internationale si tratatele la care Romania a aderat prin mijloace pasnice de promovare si cunoastere în masa.
22. Prezentarea sustinuta prin Internet si orice alte mijloace de comunicare în masa si publicitate a activitatilor culturale, artistice, educationale sau religioase ale comunitatii musulmane din România.
23. Mediatizarea prin editarea de publicatii, brosuri, prin realizarea unor emisiuni radio si de televiziune în scopul aducerii la cunostinta publica a actiunilor si programelor asociatiei si în scopul strângerii de fonduri.” (baza : art. 7 din statut)

 • 0

Despre noi

Category : Despre

Asociatia are ca scop conservarea, dezvoltarea si promovarea identitatii comunitatii musulmane din România precum si integrarea acestora în societate.