Obiective

  • 0

Obiective

Category : Obiective

Scopul si obiectivele Asociatiei Musulmanilor din Romania

Scopul Asociatiei Musulmanilor din Romania:
“Asociatia are ca scop conservarea, dezvoltarea si promovarea identitatii comunitatii musulmane din România precum si integrarea acestora în viata social-economic-culturala româna.” (baza : art. 6 din statut)
Pentru realizarea acestui scop, Asociatia isi propune urmatoarele obiective :
“1. Organizarea de cursuri, seminarii si alte asemenea pe teme de cultura traditie, obiceiuri, istorie, religie, limbi straine precum si alte domenii de interes actual sau viitor pentru comunitatea musulmana din România.
2. Infiintarea de biblioteci cu sali de studiu pentru liberul acces la informatie al comunitatii musulmane la temele de interes.
3. Editarea de carti, reviste, ziare, lectura, filme documentare sau informative si orice alte feluri de publicatii pe orice suport inclusiv magnetic sau digital.
4. Preocuparea în scopul obtinerii drepturilor de editare, reeditare, multiplicare, traducere vânzare si distribuire a unor materiale de interes pe orice forma de suport.
5. Infiintarea de unitati de educatie si învatamânt scolar si prescolar în sistem privat cu capital propriu sau din sponsorizari, donatii.
6. Organizarea de conferinte, întruniri, tabere, excursii, zile festive, festivaluri inter-culturale, nationale sau internationale, pe aceleasi teme sau alte teme de interes prezente sau viitoare pentru comunitatea musulmana din România.
7. Organizarea de activitati si concursuri cu premii pe temele de interes pentru comunitatea musulmana din România.
8. Acordarea de burse sociale sau de studii, sponsorizari, tinerilor musulmani dotati sau supradotati intelectual sau cu dificultati financiare, din fonduri proprii sau straine.
9. Programe de pregatire ale membrilor activi ai asociatiei sau a membrilor colaboratori în domeniile de interes atât în tara cât si în strainatate în scopul realizarii obiectivelor propuse.
10. Organizarea de programe speciale pentru tinere si doamnele din comunitatea musulmana si integrarea lor în activitatile culturale, religioase sau economico-sociale ale asociatiei în sistem de voluntariat.
11. Stimularea intiativei elevilor si studentilor si implicarii lor în activitati teoretice, practice, creative si ingenioase în scopul dezvoltarii talentelor lor.
12. Stimularea comunitatii musulmane pentru a participa integral la dezvoltarea societatii române si la întarirea relatiilor inter-culturale si inter-religioase.
13. Colaborarea si întrajutorarea cu alte persoane ce nu apartin acestor comunitati dar care sunt direct interesate de cultura, istoria si religia comunitatii musulmane.
14. Infiintarea de unitati de asistenta sociala (case de copii, azile de batrani, resorturi de tratament si de odihna) pentru membrii comunitatii musulmane lipsiti de posibilitati materiale, ori cu venituri mici.
15. Ajutorarea dezinteresata a tuturor categoriilor de persoane din paturile sociale defavorizate încercând sa creeze acestor categorii un trai mai demn, decent si civilizat.
16. Directionarea si redirectionarea de sponsorizari si donatii catre lacasele culturale, stiintifice, de cult ori de alta natura care apartin acestor comunitati cu scopul de a se repara, întretine, extinde sau construi din temelie.
17. Directionarea si redirectionarea de sponsorizari si donatii atât centrelor educationale, sociale sau de alta natura înfiintate de asociatie, persoanelor fizice constatate în nevoi, cât si altor asociatii sau fundatii cu activitati similare.
18. Colaborarea pe toate planurile cu persoane fizice sau juridice, centre culturale sau educationale române sau straine dispuse sa sustina actiunile si programele asociatiei în vederea relizarii obiectivelor propuse, cu respectarea legilor in vigoare.
19. Colectarea de fonduri din donatii, sponsorizari sau orice forma de sustinere economica legala de la persoane fizice sau juridice, române sau straine ce urmeaza a fi folosite in scopul realizarii obiectivelor.
20. Construirea, închirierea sau folosirea cu titlu gratuit a unor spatii locative în vederea realizarii scopului asociatiei.
21. Apararea drepturilor si libertatilor comunitatii musulmane din România în conformitate cu legea româna, legile internationale si tratatele la care Romania a aderat prin mijloace pasnice de promovare si cunoastere în masa.
22. Prezentarea sustinuta prin Internet si orice alte mijloace de comunicare în masa si publicitate a activitatilor culturale, artistice, educationale sau religioase ale comunitatii musulmane din România.
23. Mediatizarea prin editarea de publicatii, brosuri, prin realizarea unor emisiuni radio si de televiziune în scopul aducerii la cunostinta publica a actiunilor si programelor asociatiei si în scopul strângerii de fonduri.” (baza : art. 7 din statut)

Leave a Reply