PROIECT EDUCAȚIONAL ONLINE 🔸Să studiem Islamul🔸

 • 0

PROIECT EDUCAȚIONAL ONLINE 🔸Să studiem Islamul🔸

✅Descriere
Cursul „Să studiem Islamul” din cadrul Centrului de Studii Islamice reprezintă o metodă de educare online ce a fost lansat pentru prima oară în anul 2009 și se adresează tuturor vorbitorilor de limba română din lume și în special celor din România și Republica Moldova. Astfel, an de an 30 de cursanți au posibilitatea să studieze Islamul într-un mod organizat și practic.
Perioada acestui curs este de 8 (opt) luni, respectiv două semestre. Pe parcursul acestora se predau 8 materii a câte 16 cursuri fiecare. La sfârșitul fiecărui semestru, are loc examinarea online. Absolventul cursului va primi o Diplomă de Absolvire eliberată de Asociația Musulmanilor din România.

✅De ce acest proiect?

 • Lipsa unui învățământ islamic pe plan național.
 • Nivelul scăzut al educației religioase din cadrul comunității musulmane și mai ales din cadrul celor convertiți.
 • Lipsa de profesori și educatori de religie musulmană în majoritatea orașelor, excepție făcând orașul Constanța.
 • Imposibilitatea realizării acestui curs într-un anume loc și timp din cauza distanței și a timpului.
 • Dorința mare a celor convertiți la Islam de a propaga adevărul despre Islam.
 • Obligativitatea cunoașterii principiilor de bază ale Islamului (citirea Coranului, rugăciunea, postul, crezul etc.) pentru fiecare musulman și musulmană.
 • Existența unui fenomen de radicalizare a celor recent convertiți prin intermediul internetului.

✅Obiectivele proiectului:

 • Cunoașterea mai bună a religiei islamice – religia îndurării, echilibrului și a păcii.
 • Creșterea nivelului de educație islamică în cadrul comunității musulmane.
 • Formarea și dezvoltarea personalității de musulman a celor convertiți recent.
 • Integrarea musulmanilor convertiți în cadrul comunității musulmane din România astfel încât aceștia să se poată feri de ideile radicale.
 • Obținerea mulțumirii lui Allah Preaînaltul atât în această viață cât și în viața de apoi prin învățarea religiei Lui.

✅Orar
Primul semestru
02 Octombrie -31 Ianuarie Perioadă primei testări
1 Februarie – 14 Februarie Al doilea semestru
15 Februarie – 15 Mai Perioadă celei de-a doua testări 16 Mai – 1 Iunie

✅Materii curs și prezentarea materiilor:
1) Recitare Coran în limba arabă 1. La această materie, cursantul va învăța literele alfabetului arab și va învăța să citească în limba arabă, respectiv din Coran.
2) Jurisprudență 1. La această materie, cursantul va învăța despre cele patru școli de jurisprudență și va învăța cum să facă abluțiunea, respectiv rugăciunea zilnică, avându-se în vedere și practicile din comunitățile minoritare.
3) Crezul islamic (Aqidah). La această materie, cursantul își va însuși elementele de bază ale crezului islamic, cum ar fi crezul în Allah, în Profeți, Îngeri, Cărțile divine și în Ziua de Apoi. De asemenea, va învăța despre efectele pe care le are crezul asupra vieții musulmanului.
4) Viața Profetului Muhammed. Scopul acestei materii este de a oferi musulmanului o bază despre viața profetului Islamului – Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa). De altfel, cunoașterea vieții profetului Islamului este extrem de importantă pentru un musulman deoarece, alesul lui Allah este un model de urmat pentru fiecare musulman.
5) Recitare Coran în limba arabă 2. Acesta este o continuare a materiei Recitare Coran 1 unde cursantul va aprofunda regulile speciale de pronunție și recitare din Coran (tejvid).
6) Jurisprudență islamică 2. Această materie este continuarea materiei Jurisprudență 1 unde cursantul va învăța cum să împlinească celelalte ritualuri de adorare (Post, Zekat, Hajj) conform celor patru şcoli de jurisprudență, avându-se în vedere practicile din comunitățile minoritare.
7) Științele Coranului și rolul acestora în interpretarea Coranului (Tefsir). La această materie, cursantul va însuși cele mai importante particularități ale Coranului, istoria scrierii și compilării Coranului și va păși în lumea exegezei și interpretării Coranului.
8)Științele Hadisului și rolul acestora în înțelegerea Islamului, respectiv a Coranului. La această materie, cursantul va cunoaște tipurile de relatări profetice din punct de vedere al autenticității și va învăța ce înseamnă cu hadis autentic.

✅Program cursuri pe zile
Semestrul I
1) Recitarea Coranului 1 – LUNI ORA 20.00 Prof. Enghin Cherim
2) Crezul (Aqidah) – MARȚI ORA 20.00 Prof. Demirel Gemaledin
3) Jurisprudență islamică 1 – MIERCURI ORA 20.00 Prof. Dilaver Osman
4) Viața Profetului – JOI ORA 20.00
Prof. Radu Adrian Cosma
Semestrul 2
1) Științele Coran – LUNI ORA 20.00
Prof. Enghin Cherim
2) Jurisprudență islamică 2 – MARȚI ORA 20.00 Prof. Demirel Gemaledin
3) Recitarea Coranului 2 – MIERCURI ORA 20.00 Prof. Dilaver Osman
4) Științele Hadisului – JOI ORA 20.00
Prof. Radu Adrian Cosma

✅Pregătirea profesională a profesorilor:
Profesorii sunt cetățeni români, absolvenți al facultăților de teologie musulmană din diferite tări (Iordania/Turcia/Franța) care au convingerea și obligația morală și religioasă să transmită ceea ce au învățat și celor care n-au avut prilejul să studieze Islamul într-o instituție de învățământ.
1) Enghin Cherim

 • Doctorat în Exegeză Coran, Titlul „Traducerile Coranului în limba Română, Universitatea Marmara – Istanbul, Turcia.
 • Master în Exegeză Coran, World Islamic Studies University – Amman, Iordania
 • Licență în Bazele Islamului, Zarqa Privite University – Iordania
  2) Dilaver Osman
 • Licență în Jurisprudență Islamică, World Islamic Studies University – Amman, Iordania
  3) Demirel Gemaledin
 • Licență în Bazele Islamului, Zarqa Privite University – Iordania
 • Institutul Furqan de limba arabă și teologie islamică din Damasc – Republica Arabă Siria
 • Masterand, Institutul de Studii Islamice – Paris, Franța
  4) Radu Adrian Cosma
 • Master în Teologie Musulmană, Universitatea Fatih Sultan Mehmet – Istanbul, Turcia
 • Licență în Bazele Islamului, Jordan University – Iordania

✅Aspectul financiar:
Se percepe de la fiecare cursant o contribuție financiară simbolică de 250 ron (50 euro). Această sumă va fi virată în contul asociației, la înscrierea acestuia la curs. (RO05BTRLRONCRT0393268801)

✅Parteneri:
Analizarea parteneriatului cu toate organizațiile islamice atât din România cât și din afara ei. În prezent ne bucurăm de sprijinul Ligii Islamice și Culturale din România, Centrului Cultural Islamic Islamul AZI și al Ligii Islamice din Moldova.

✅Examenele:
Se vor ține online, prin intermediul internetului.
Examenul se va puncta după cum urmează:

 • 70 % din notă se va acorda în urma evaluării online
 • 30 % din notă se va acorda pentru participarea la cursuri /referate

✅Desfășurare:
Cursurile se vor desfășura prin intermediul unei platforme online tip „clasă virtuală” (ZOOM).

‼️Pentru înscriere sau pentru alte informații contactați-ne la:
centrul.csi@gmail.com
sau la https://www.facebook.com/studiislamice/
sau la numărul: +40723170710

Asociația Musulmanilor din România
Coordonator proiect,
Enghin Cherim


Leave a Reply