“İslam dinini öğrenelim” UZAKTAN EĞİTİM PROJESİ

 • 0

“İslam dinini öğrenelim” UZAKTAN EĞİTİM PROJESİ

Tanıtım

“İslam dinini öğrenelim” uzaktan eğitim programı, ilk kez 2009 yılında başlatılan ve başta Romanya ve Moldova Cumhuriyeti olmak üzere dünyadaki tüm Rumence konuşanlara hitap eden bir eğitim programıdır. Bu program aracığıyla her yıl 30 öğrenci düzenli ve pratik bir şekilde İslam’ı öğrenme fırsatı buluyor.

Bu kursun süresi 8 (sekiz) ay veya iki dönemdir. Bu süre boyunca 16 dersten oluşan 8 konu öğretilmektedir. Her dönem sonunda sınav yapılır. Kursun mezunlarına Romanya Müslümanları Derneği tarafından Mezuniyet Diploması verilmektedir.

Neden bu proje?

– Ulusal düzeyde İslami eğitimin eksikliği.

– Müslüman toplum içinde ve özellikle mühtediler arasında din eğitiminin düşük düzeyde olması.

– Köstence şehri hariç çoğu şehirde Müslüman dinine ilişkin öğretmen ve eğitimcilerin eksikliği.

– Mesafe ve zaman nedeniyle bu kursun belirli bir yer ve zamanda düzenlenmesi mümkün olmaması.

– Mühtedilerin İslam hakkındaki gerçeği yayma konusundaki büyük arzuları.

– Her Müslüman için İslam’ın temel ilkelerini (Kuran okumak, namaz, oruç, itikat vb.) bilmek zorunluluğu.

– Son zamanlarda internet aracılığıyla mühtedilerde radikalleşme olgusunun varlığı.

Proje hedefleri:

– Merhamet, denge ve barış dini olan İslam dini hakkında daha iyi bilgi edinmek.

– Müslüman toplumunda İslami eğitim düzeyinin arttırılması.

– Mühtedilerin Müslüman kişiliklerini geliştirmek.

– Radikal fikirlerden uzak durabilmeleri için mühtedilerin Müslümanların Romanya’daki Müslüman cemaatine entegrasyonu sağlamak.

– Allah’ın dinini öğrenerek hem dünyada hem de ahirette Allah’ın rızasını kazanmak.

Kurs programı:

İlk dönem

02 Ekim – 31 Ocak

İlk test dönemi

1 Şubat – 14 Şubat

İkinci dönem

15 Şubat – 15 Mayıs

İkinci test dönemi

16 Mayıs – 1 Haziran

Ders ve içerikleri:

1) Kur’an-ı Kerim’i 1. Bu derste öğrenci Arap alfabesinin harflerini öğrenerek Kur’an’dan Arapça okumayı başlayacaktır.

2) İslam Hukuku 1. Bu derste öğrenci azınlık topluluklarının uygulamalarını dikkate alarak abdest almayı, sırasıyla günlük namazı öğrenecektir.

3) İman Esasları (Akaid). Bu derste öğrenci Allah’a, peygamberlere, meleklere, ilahi kitaplara ve ahiret gününe iman gibi İslam akidesinin temel unsurlarını öğrenecektir. Ayrıca itikadın Müslümanın hayatındaki etkilerini keşfedecektir.

4) Siyer. Bu dersin amacı Müslümana İslam Peygamberi Muhammed (s.a.v.) ‘in hayatı hakkında bir arka plan kazandırmaktır. Üstelik İslam Peygamberi’nin hayatını bilmek bir Müslüman için son derece önemlidir. Çünkü Allah’ın seçilmiş kulu her Müslüman için bir rol modeldir.

5) Kur’an-ı Kerim’i 2. Bu ders, öğrencinin Kur’an’ın özel telaffuz ve okuma kurallarını (tecvit) derinleştireceği Kur’an Okuması 1 dersinin devamıdır.

6) İslam Hukuku 2. Bu ders, öğrencinin diğer ibadet ritüellerini (Oruç, Zekat, Hac) azınlık topluluklarının uygulamalarını dikkate alarak nasıl yerine getireceğini öğreneceği İslam Hukuku 1 dersinin devamı niteliğindedir.

7) Kur’an-ı Kerim İlimleri ve Tefsire Giriş. Bu derste öğrenci Kur’an’ın en önemli özelliklerini, Kur’an’ın yazılış ve derleme tarihini öğrenecek ve Kur’an’ın tefsir dünyasına adım atacaktır.

8) Hadis ilimleri ve bunların İslam anlayışındaki rolü. Bu derste öğrenci sıhhat açısından rivayet türlerini bilecek ve sahih hadis ile ne kastedildiğini öğrenecektir.

Günlük ders programı

I. Dönem

1) Kur’an-ı Kerim 1 – PAZARTESİ 20.00

Prof. Enghin Cherim

2) İman Esaslari (Aqaid) – SALI 20.00

Prof. Demirel Gemaledin

3) İslam Hukuku 1 – ÇARŞAMBA 20.00

Prof. Dilaver Osman _

4) Siyer – PERŞEMBE 20.00

Prof. Radu Adrian Cosma

II. Dönem

1) Kur’an-ı Kerim İlimleri ve Tefsire Giriş – PAZARTESİ 20.00

Prof. Enghin Cherim

2) İslam Hukuku 2 – SALI 20.00

Prof. Demirel Gemaledin

3) Kur’an-ı Kerim Tilaveti 2 – ÇARŞAMBA 20.00

Prof. Dilaver Osman _

Hadis İlimleri – PERŞEMBE 20.00

Prof. Radu Adrian Cosma

Hocaların eğitim seviyeleri:

Öğretmenler, farklı ülkelerden (Ürdün/Türkiye/Fransa) ilahiyat fakültelerinden mezun olan İslam dinini öğrenme fırsatına sahip olmayanlara aktarma yükümlülükleri olduğunu kanaat etmiş olan Romanyalı vatandaşlardır.

 1. Enghin Cherim
 2. Tefsir alanında Doktora, “Kur’an-ı Kerim’in Rumenceye Tercümeleri”, Marmara Üniversitesi – İstanbul, Türkiye.
 3. Kur’an Tefsiri Yüksek Lisansı, Dünya İslam Araştırmaları Üniversitesi – Amman, Ürdün
 4. İslam’ın Temelleri Lisansı, Zarqa Privite Üniversitesi – Ürdün
 5. Dilaver Osman
 6. İslam Hukuku alanında Lisans, Dünya İslam Bilimleri Üniversitesi – Amman, Ürdün
 7. Demirel Gemaledin
 8. Yüksek Lisans öğrencisi, İslam Araştırmaları Enstitüsü – Paris, Fransa
 9. İslam Esasları alanında Lisans, Zarqa Privite Üniversitesi – Ürdün
 10. Furkan Arap Dili ve İslam İlahiyat Enstitüsü Şam – Suriye Arap Cumhuriyeti
 • Radu Adrian Cosma
 • Tassavuf alanında Yüksek Lisans, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi – İstanbul, Türkiye
 • İslam Esasları alanında Lisans, Ürdün Üniversitesi – Ürdün

Ortaklar:

Romanya İslam ve Kültür Birliği, İslamul AZI İslam Kültür Merkezi ve Moldova.

Sınavlar:

İnternet üzerinden gerçekleştirilecekler.

Sınav şu şekilde puanlanacaktır:

– Notun %70’i sınav.

– Derslere katılım için notun %30’u verilecektir.

Dağıtım:

Kurslar bir “sanal sınıf” platformu (ZOOM) aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

office@asociatiamusulmanilor.ro

https://www.facebook.com/studiislamice/ adresinde

+40723170710

Romanya Müslümanları Derneği

Program Yöneticisi,

Enghin Cherim